Koplan tehtäväjako

● toimii kokouksien puheenjohtajana

● valmistelee kokouksien esityslistat

● toimii yhdyshenkilönä SF-Caravanin suuntaan

● toimii neuvottelijana laivayhtiöiden kanssa

● toimii yhdyshenkilönä tapaamisten pitopaikan kanssa ( Hartola )

● laatii jäsenkirjeet yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa

● valmistelee tapahtumien ohjelmat yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa

● hoitaa yhteydet tapaamisten pulla- ja muiden kauppiaiden kanssa

● huolehtii talkooväen muonituksen

● vastaa kotisivujen ylläpidosta

● toimii sidosryhmien ja yritystapaamisten yhdyshenkilönä

● laatii toimintasuunnitelmat ja esittää vuosikokoukselle

● laatii toimintakertomukset ja esittää vuosikokoukselle

● käsittelee rutumerkkianomukset ja esittää ne koplalle

● Kuulutukset

● huolehtii noviisi-infon järjestämisen kesäpäivillä

● toimii kokouksien sihteerinä ja laatii kokousten pöytäkirjat

● vastaa yhdistyksen blogisivujen päivityksistä

● laatii tapahtumien ohjelmien ja aikataulujen kirjoittamisen kokouksen päätöksen pohjalta

● pitää huolta tapahtumien ilmoitustaulusta

● Hoitaa yhdistyksen tietoteknisistä laitteista sekä huolehtii toimistotarvikkeet

● toimii facebook sivujen yhtenä ylläpitäjänä

● toimii Teamsin sekä WhatsApp ryhmän ylläpitäjänäylläpitää

● toimii ensiapuryhmän kokoajana

● laatii talousarvion

● hoitaa kirjanpidon, toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja pöytäkirjat tarkastettavaksi toiminnantarkastajille

● esittää tilinpäätöksen ja talousarvion vuosikokoukselle

● esittää vuosikokoukselle talousarviovertailun edelliseltä vuodelta

● esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunnon tilinpäätöksestä

● ottaa vastaan uusien jäsenten ilmoittautumiset tapahtumien yhteydessä

● vastaa kioskitoiminnan rahallisesta puolesta

● hoitaa tapahtumien rahaliikenteen ja tekee selvityksen menoista ja tuloista

● toimittaa listan uusista jäsenistä jäsenrekisterin pitäjälle SF-C toimistoon

● hoitaa jäsenkirjeiden painatukset ja lähetystoiminnan paperiversiona tai sähköisesti

● toimii Facebook sivujen sekä yhdistyksen blogisivujen yhtenä ylläpitäjänä

● hoitaa rututarran saaneiden listaa

● hoitaa Mobile Pay:n yhteydet

● toimii vastaavana turvallisuusasioissa

● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa

● huolehtii ajomiesten valinnoista ja vuorottelun järjestämisestä

● vastaa yleisestä järjestyksestä

● hoitaa teknisten tarkastusten kutsun (kuten sammuttimien tarkastukset yms.)

● hoitaa kuulutukset

● avustaa kioskitoiminnassa

● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa

● yleisen järjestyksen valvonta yhdessä 1. leiri-isännän kanssa

● vastaa kioskitoiminnasta (hankkii myytävät tuotteet, paidat, takit, liivit, muut) yhdessä 1-leiri-isännäntäparin kanssa