Puheenjohtajapari


Harri ja Tuulikki Vesanto

SFC 5674
Puh. 040 373 5678
harrivesanto@gmail.com
Varapuhjohtajapari


Kari ja Tuula Ervelius

SFC 83793
Puh. 040 310 1298
kari.ervelius@gmail.com
Sihteeripari


Arto Karjalainen
Arja Kivelä-Karjalainen

SFC 93282
Puh. 0405265729
artojohannes@gmail.com
Rahastonhoita


Seppo Ylitalo


SFC 35182
Puh. 040 0363198
seppoylitalo.sy@gmail.com
1 Leiri-isäntäpari


Pentti Myöhänen ja Inkeri Kuusjärvi

SFC 128683
Puh. 050 4683084
pentti.t.myohanen@gmail.com
2 Leiri-isäntä pari


Markku Tapionlinna ja Anneli Kuusinen


SFC 33747
Puh. 040 8325233
make.tapionlinna@gmail.com

● toimii kokouksien puheenjohtajana

● valmistelee kokouksien esityslistat

● toimii yhdyshenkilönä SF-Caravanin suuntaan

● toimii neuvottelijana laivayhtiöiden kanssa

● toimii yhdyshenkilönä tapaamisten pitopaikan kanssa ( Hartola )

● laatii jäsenkirjeet yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa

● valmistelee tapahtumien ohjelmat yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa

● hoitaa yhteydet tapaamisten pulla- ja muiden kauppiaiden kanssa

● huolehtii talkooväen muonituksen

● vastaa kotisivujen ylläpidosta

● toimii sidosryhmien ja yritystapaamisten yhdyshenkilönä

● laatii toimintasuunnitelmat ja esittää vuosikokoukselle

● laatii toimintakertomukset ja esittää vuosikokoukselle

● käsittelee rutumerkkianomukset ja esittää ne koplalle

● hoitaa kuulutukset

● huolehtii noviisi-infon järjestämisen kesäpäivillä

● toimii kokouksien sihteerinä ja laatii kokousten pöytäkirjat

● vastaa yhdistyksen blogisivujen päivityksistä

● laatii tapahtumien ohjelmien ja aikataulujen kirjoittamisen kokouksen päätöksen pohjalta

● pitää huolta tapahtumien ilmoitustaulusta

● opastaa uusien jäsenten liittymiseen Rutusakkiin

● hoitaa jäsenkirjeiden painatukset ja lähetystoiminnan paperiversiona tai sähköisesti

● ylläpitää rututarran saaneiden listaa

● vastaa koplan WhatsApp ryhmän yhteystiedoista

● hoitaa yhdistyksen tietoteknisistä laitteista sekä huolehtii toimistotarvikkeet

● toimii facebook sivujen yhtenä ylläpitäjänä

● hoitaa videoneuvvottelujärjestelmän ylläpidon

● toimii ensiapuryhmän kokoajana

● laatii talousarvion

● hoitaa kirjanpidon, toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja pöytäkirjat tarkastettavaksi toiminnantarkastajille

● esittää tilinpäätöksen ja talousarvion vuosikokoukselle

● esittää vuosikokoukselle talousarviovertailun edelliseltä vuodelta

● esittää vuosikokoukselle toiminnantarkastajan tarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä

● vastaa kioskitoiminnan rahallisesta puolesta, sekä osallistuu toiminnan järjestämiseen

● hoitaa tapahtumien rahaliikenteen ja tekee selvityksen menoista ja tuloista

● toimittaa listan uusista jäsenistä jäsenrekisterin pitäjälle SF-C toimistoon

● toimii Facebook sivujen sekä yhdistyksen blogisivujen yhtenä ylläpitäjänä

● vastaa sähköisen pankkikorttipäätteen käytöstä

● toimii yhdistyksen tietovastaavana

● toimii kevät- ja kesäpäivien leiri-isäntänä

● toimii turvallisuusasioissa yhteistyössä campingalueen hoitajan kanssa

● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa

● huolehtii ajomiesten valinnoista ja vuorottelun järjestämisestä

● vastaa yleisestä järjestyksestä yhteistyössä campingalueen hoitajan kanssa

● hoitaa teknisten tarkastusten kutsun (kuten sammuttimien tarkastukset yms.)

● hoitaa yleisen järjestyksen valvonnasta 2 leiri-isännän kanssa

● avustaa kioskitoiminnassa

● toimii kevät- ja kesäpäivien leiri-isäntänä

● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa

● yleisen järjestyksen valvonta yhdessä 1. leiri-isännän kanssa

● vastaa kioskitoiminnasta (hankkii myytävät tuotteet, paidat, takit, liivit, muut)

Yhdistys
Sos.media
SF-Caravan
Jäsenten blogeja


©
rutusakki.fi 2018 - 2023