Rutusakkiin liittyminen tapahtuu parhaiten SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin kautta, josta sinulle toimitetaan jäsenmaksukuitti ja jäsenkortti.

Jos et siis vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen
Voit liittyä meihin alla olevasta linkistä.
Uuden jäsenen liittymismaksu on 48 euroa, johon sisältyy uuden jäsenen ensimmäisen vuoden liiton jäsenmaksu, tarramaksu ja kirjaamismaksu.
Huom. Kohtaan jäsenyhdistys valitse 077 Rutusakki SF-Caravan
Rutusakki yhdistyksen jäsenmaksu on 9 € varsinaiselta jäseneltä ja 3 €
rinnakkaisjäseneltä.

Jos jo olet jonkun SF-C:n jäsenyhdistyksen jäsen
Peritään jäsenmaksusi aikaisemman jäsenyyden eräpäivän mukaisesti. SF-Caravan Rutusakki ry jäsenyys ei vaadi toisen jäsenyhdistyksen jäsenyyttä, mutta useamman SF-C:n yhdistyksen jäsenyys on mahdollista.
SF-Caravan Liitto perii lisäksi liiton osuuden yhdistyksen jäsenmaksun päälle.
Liiton osuus varsinaisen jäsenen osalta on 29 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 12 euroa. Yhdistyskohtaisen jäsenmaksun lisäksi jokainen jäsenyhdistys maksaa liiton sääntöjen mukaisesti liitolle osan jokaisen jäsenensä liittymismaksusta sekä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden ja suoritustavan SF-Caravan ry:n liittokokous vuosittain määrää.
Henkilöjäsenen jäsenmaksu koostuu siis aina jäsenyhdistyksen ja liiton osuuksista. Liitto hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen ja tilittää jäsenyhdistysten osuudet yhdistyksille.
Kaikki jäsenyydet jäsenyhdistyksissä ovat voimassa maksetun jäsenkauden loppuun saakka.
Jos henkilökohtaisiin jäsentietoihin haluaa tehdä muutoksia, muuttaa jäsenkautta, tehdä yhdistyssiirtoja tai päättää yhdistysjäsenyyksiä, olisi niistä hyvä ilmoittaa pari kuukautta ennen jäsenkauden päättymistä.
Voit tehdä muutoksista jäsenyyteesi, tai liittyä rutusakkiin
tästä

Yhdistys
Sos.media
SF-Caravan
Jäsenten blogeja


©
rutusakki.fi 2018 - 2023